سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بارم صفر

مسئله ی ساده ای بودم 
در تو 
حل شدم 
اما 
آسان 
گ 
ذ
ش
ت
ی 

۱ نظر:

 1. " گذشتن "

  معادلهٔ چند مجهول است

  که به هیچ دستگاهی حل نمیشود

  حتا اگر حرف به حرف بنویسم

  چشمانم ترکیبش می‌کند

  ولی‌ تو بمان

  م

  ا

  ن

  د

  ن
  هنر است

  ریاضی نیست

  پاسخحذف