سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بارم صفر

مسئله ی ساده ای بودم 
در تو 
حل شدم 
اما 
آسان 
گ 
ذ
ش
ت
ی 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

" گذشتن "

معادلهٔ چند مجهول است

که به هیچ دستگاهی حل نمیشود

حتا اگر حرف به حرف بنویسم

چشمانم ترکیبش می‌کند

ولی‌ تو بمان

م

ا

ن

د

ن
هنر است

ریاضی نیست

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...