چهارشنبه، خرداد ۳۱

خدابیامرز

نامبرده 
تلخی را 
به شیرینی 
می زیست 

۱ نظر:

  1. و نام برده
    در آخرین بعد از ظهر بهاری سال
    به نگاه نشسته بود

    پاسخحذف