خدابیامرز

نامبرده 
تلخی را 
به شیرینی 
می زیست 

نظرات

  1. و نام برده
    در آخرین بعد از ظهر بهاری سال
    به نگاه نشسته بود

    پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب