دیوانگی

نیست 
که 
نیست
مگر تو سرجای خودت هستی
که می گویی خدا
دنیای مسخره ای ست !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب