روزهای دور از خانه

هم همه ی بوق و کرنا 
چیزی از هیاهوی سکوت کم نمی کند 
آشوب می شود دلش 
حرکات کــُـــنــد 
به خانه می اندیشد و آرزوی روزی خوش 
باز هم صبح 
در شهر 
هنوز هم 
غوغاست ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب