سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بی نگاه

چشمانش
به تعجب گرد شده بود
زن 
در دستشویی 
بالا می آورد 
نه غذای نیم خورده اش را 
که زندگی را 
که سکوت را 
که تمام حرف های فرو خورده را ...

نزدیک تر آمد 
کنارش زد 
اشک را پاک کرد 
و 
صورتش را شست 

خب ... چه می گفتی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر