یکشنبه، تیر ۴

دوستت دارم

همه اش دو کلمه بود 
اما در تمام ِ مسیر 
با صدای ماشین و پرنده و آهنگ 
صدای تو  مدااام تکرار می شد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر