دوستت دارم

همه اش دو کلمه بود 
اما در تمام ِ مسیر 
با صدای ماشین و پرنده و آهنگ 
صدای تو  مدااام تکرار می شد
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب