هفت

هفتمین شکوفه ی ارکیده 
در هفتمین روز ِ هفته 
گل می کند
خنده 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب