برو

برو 
که ماندنت 
مرا 
یاد ِ گناه است 
فقط 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب