سه‌شنبه، خرداد ۳۰

هوم؟

اگر 
بروم 
تو 
می آیی ؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ناشناس ها دنیای غمگینی دارند
برخطِ مجازی هستند

بِروی
بر همان خط بودن ت
دراز به دراز
فانوس خیال شان
سو سو زنان
ریق رحمت را
هفت بار
در سکوتِ تای هفت
در هفت ترین روز سال
سر میکشد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...