یکشنبه، تیر ۴

چشم می زند

عینک َت را بزن لا مصّب 

باید جاده را ببینم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر