چشم می زند

عینک َت را بزن لا مصّب 

باید جاده را ببینم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب