جمعه، تیر ۹

یک هیچ

بنگر که هیچ صرفه ام نیست دگر 
نه به زبان 
نه به لال مانی هر روزه 
تنها بنگر و نپرس 
که من پرم از اشتیاق و ترس نبودن 
من 
پر از 
ه ی چ م آفرودیته

۱ نظر:

  1. اشتیاق تو
    بال های من است
    کرشمه ای کن و پرواز کنیم

    پاسخحذف