یکشنبه، تیر ۴

دوید و نرسید

جاده جا ماند 
اما 
ماه کنار نیامد

تمام ِ راه را دوید ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر