دوید و نرسید

جاده جا ماند 
اما 
ماه کنار نیامد

تمام ِ راه را دوید ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب