یکشنبه، تیر ۴

بهانه

این آسمان 
برای رسیدن به تو 
زیادی صاف است 

۴ نظر:

ناشناس گفت...

وارونه که بنگری
باید گفت
این پرنسس
آسمانی ترست

ناشناس گفت...

ناشناس فعلی به غریبه ی بی ربط تغییر نام داد

آفرو دیته گفت...

غریبه ی بی ربط از ناشناس با ربط تر است

ناشناس گفت...

مرسی از تذکر.عذر میخام...


دیگریِ بی ربط

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...