دوشنبه، تیر ۵

ساده لوح

پیچیدگی کلامت 
پیچ های مغزم را می تکاند 
گیرم که نفهمم
تو که می دانی؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر