جمعه، تیر ۲

رو سر بنه به بالین

بطالت است 
این که ته نشین می شود 
و حماقت است 
آنکه بالا می آید
هم نزن 
این شرنگ را ...

۱ نظر: