جمعه، تیر ۹

بگذر

به تسلایم نیا 
من به این مُرده گی 
خو کرده ام 


آفرودیته 

۴ نظر:

 1. به حرمت نوشته هایت قسم
  به تماشا آمده ام
  اسب وحشی سیاه را ببین  دیگری

  پاسخحذف
 2. احساس سوختن به تماشا نمی شود

  پاسخحذف
 3. بسوزان م...

  در اشنا شوم  د

  پاسخحذف