بگذر

به تسلایم نیا 
من به این مُرده گی 
خو کرده ام 


آفرودیته 

نظرات

 1. به حرمت نوشته هایت قسم
  به تماشا آمده ام
  اسب وحشی سیاه را ببین  دیگری

  پاسخحذف
 2. احساس سوختن به تماشا نمی شود

  پاسخحذف
 3. بسوزان م...

  در اشنا شوم  د

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب