سه‌شنبه، تیر ۶

سادگی خود خطاست

در آتش ِ جهل ِ خود سوختم ؛  نه گناه ...

۱ نظر: