یکشنبه، تیر ۴

بهشت تویی

بهشت هم بروم 
تمام ِ جاده ها را 
جاده ی شمال 
و تمام ِ آدم ها را 
تو می بینم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر