بهشت تویی

بهشت هم بروم 
تمام ِ جاده ها را 
جاده ی شمال 
و تمام ِ آدم ها را 
تو می بینم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب