ارکیده ها

خوب می دانم 
ارکیده ها 
نه به سوی من 
به انعکاس ِ  نگاه تو 
در چشمانم 
چرخیده اند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب