بسوزان به نگاهی

کبریت لازم نیست 
نگاهت 
آتشی ست 
به انبار ِ کاه ِ من


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب