یکشنبه، تیر ۱۱

بسوزان به نگاهی

کبریت لازم نیست 
نگاهت 
آتشی ست 
به انبار ِ کاه ِ من


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر