آرامش پس از طوفان

گردباد است
انبوه خاطرات
در هم می پیچد و ویران َ ت می کند
من مانده ام
و
ویرانه های دل
در سکوت مرگبار تن


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب