تو می رانی مرا

خیال اندودم 
سایه ی وهم توست 
که پیش و پس 
نمی دانم 
فقط می راندم 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب