ترجمان آرامش

بعضی هم سایه ها هستند که آدم سال تا سال چشمش به چشمشان که سهل است به سایه شان هم نمی افتد مثل همین هم سایه ی کناری ما ، اما همین بودنش خوب است مثل هم سر درست است که بعضی هم سر ها هم هستند که سر ِ آن ندارند که هم سری کننند اما همین که هستند خوب است ... اصلن اسمشان آرامش می دهد مثل همین هم سایه ... اصلن بعضی چیزها ماهیتشان آرامش بخشیدن است مثل بعضی آدم ها ،  بعضی مکان ها ... مثل همین خانه که بهترین جای دنیا هم باشی دلت هوای خانه ات را می کند ، هرچقدر هم که مزخرف و بی امکانات باشد ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب