کجایند؟

فقط حرف کنار ِ حرف می گذاریم
کجاند آدم ها ؟


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب