خب ؟

بغضم واژه می شود امروز 
تو به روی خودت نیاور 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب