پنجشنبه، تیر ۲۲

خب ؟

بغضم واژه می شود امروز 
تو به روی خودت نیاور 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر