من و عطر گیسوی تو

بین من و گیسوانت 
موج موج 
تنهایی 
فاصله است 
آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب