بوی پاییز

عزیز ِ همیشه و هنوزم 
هیچ کس نباید بداند 
دست ِ تو زیر سر تمام ابرهاست 
پاییز را گوشه ای بگذار و تماشا کن 
من
خاطره بازی را خوب بلدم 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب