دوشنبه، مرداد ۹

وس وسه

اگر این وسوسه نبود 
خیالت 
هیچ شیرینی نداشت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر