وس وسه

اگر این وسوسه نبود 
خیالت 
هیچ شیرینی نداشت 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب