رفاقت

سیب یک نشانه بود 
و آدمیت عیار
عیار ِ رفاقت 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب