چهارشنبه، تیر ۲۸

رفاقت

سیب یک نشانه بود 
و آدمیت عیار
عیار ِ رفاقت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر