بربند دهانم به بوسه ای 

ورنه ز شکوه فغان بر می آورم 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب