بهانه

 شما که می دونید خانم ها گاهی اوقات بهانه می گیرن 
بله درسته البته تا جایی که من می بینم آقایون اینجا اکثر اوقات بهانه می گیرند
هوم بله اما می دونید این مجرده باید یه جوری مشکلش رو تدبیر کنیم 
آهان باید تدبیر کنیم ... تدبیر کنیم ... تدبیر کنید ... مشکلش رو ... بهانه  

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب