دعا می کردم این ها همه خواب باشد ...

لعنتی ها 
اگر دعایم برآورده شود 
مهربانیتان را چه کنم 

بیداری بهتر است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب