دوشنبه، مرداد ۲

دعا می کردم این ها همه خواب باشد ...

لعنتی ها 
اگر دعایم برآورده شود 
مهربانیتان را چه کنم 

بیداری بهتر است ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر