فاصله ها طولانی ست

مثل ستاره ها 
شاید از مرگ ِ این بغض هم 
سال ها گذشته است 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب