کوه

به پنجره خیره بود 
کوه می دید 
شهر روی دشت بود 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب