دوشنبه، مرداد ۲

کوه

به پنجره خیره بود 
کوه می دید 
شهر روی دشت بود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر