پنجشنبه، تیر ۲۲

چشمت روشن !

آبستن خیال تو ام 
که چشمه های اشک 
این گونه می جوشند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر