چشمت روشن !

آبستن خیال تو ام 
که چشمه های اشک 
این گونه می جوشند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب