حاشیه نگاری

بگذار 
در حاشیه ی رویت 
بوسه ای 
بنگارم 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب