چ ش م ه ا

به لبخندها 
اعتباری نیست 
عینک َت را بردار !


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب