دوشنبه، تیر ۱۲

چ ش م ه ا

به لبخندها 
اعتباری نیست 
عینک َت را بردار !


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر