بودنت را باور دارم

باور ِ نبودن ات 
در 
باورم نمی گنجد 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب