تا به دام تو در افتم

تیر می شوم به کمان
گر تو همان
 صیاد ِ نازک دلی که
به تماشای باغ می رفت 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب