چهارشنبه، تیر ۲۱

تا به دام تو در افتم

تیر می شوم به کمان
گر تو همان
 صیاد ِ نازک دلی که
به تماشای باغ می رفت 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر