دل از من برد و روی از من نهان کرد

ما که به همان نگاه گاه به گاه هم جان می دادیم 
رو گرداندنتان از چه روست؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب