جمعه، مرداد ۶

آوار واژه

پناه بگیرید 
اینجا 
واژگان
جای ِ شعر 
آوار می شوند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر