آوار واژه

پناه بگیرید 
اینجا 
واژگان
جای ِ شعر 
آوار می شوند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب