مرجع ضمیر

تو که نیستی 
فرقی نمی کند او کجا باشد 
می گویند دوستش داشت 
دوستش بدار
نمی فهمند 
تو هم می توانستی اشتباه کنی 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب