در آستانه ی انفجار

سوپاپ ِ اطمینان ِ این احساسات ِ لعنتی کجاست؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب