باران

می گفتند 
باران 
و تنها او می دانست که
 بی آن 
چراها (چه را ها) که به میان نیامد


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب