تنها تو می دانی

نمی دانم به کدام سو
نشسته یا ایستاده 
اصلا چه فرق می کند 
آن قدر نزدیک هستی که بدانی ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب