پنجشنبه، تیر ۲۲

دل ِ تنگ

- چی شده؟
+هیچی
- پس اینا چی َن ؟
+ چیا؟
- کنار ِ چشمت ...
+ هیچی 
- خیسه
+ پر شده 
- هوم؟
+ اوهوم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر