دل ِ تنگ

- چی شده؟
+هیچی
- پس اینا چی َن ؟
+ چیا؟
- کنار ِ چشمت ...
+ هیچی 
- خیسه
+ پر شده 
- هوم؟
+ اوهوم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب