نوحه درون

هرکس نوحه ای مختص خود دارد ، بی توجه به صداهای اطراف و مرثیه خوانی های دیگران اگر آن نوحه در ذهنش تکرار شود اشک سرازیر می شود .

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب