کوه به کوه

آدم به آدم می رسد 
اما 
حکمت به قسمت ؟ 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب