خزان زده

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
اما هنوز
بوی پاییز می دهد دستم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب