چهارشنبه، تیر ۲۸

خزان زده

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
اما هنوز
بوی پاییز می دهد دستم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر