بحرانی است حالم

بحران آب
بحران غذا
بحران اشتغال

اینجا
زمین است

بحران ِ بی تو بودن مادر ِبحران هاست 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب